Du är här:

Truckutbildning (Repetition)

Repetitionsutbildning syftar till att upprätthålla truckförarens kompetensnivå och att hålla denne informerad om såväl företagets som myndigheternas krav på att materialhanteringen utförs på både ett ekonomiskt och ett säkert sätt.

1 995,00 kr  exkl. moms

Utbildare: Jesper Bårman

Kursinnehåll

  • Risker- och säkerhetsbestämmelser
  • Trafikbestämmelser
  • Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser
  • Truckens konstruktion och de vanligaste trycktyperna
  • Hantering av farligt gods
  • Säkerhetskontroll och daglig tillsyn
  • Ergonomiskt arbetssätt
  • Material- och godshantering

Kursmål

Efter att ha genomgått och godkänts i utbildningen förväntas du besitta tillräcklig kunskap för att uppfylla de nödvändiga kraven för att säkert och korrekt framföra trucken

Målgrupp

Truckförare

Förkunskaper

För att få genomföra repetitionsutbildningen som E-Learning måste deltagaren ha genomfört en grundlig truckutbildning tidigare och kunna dokumentera detta.

Kurslängd

Ca 4-6 timmar

Intyg

Efter avslutad och godkänd utbildning erhålls ett utbildningsbevis från TYA, alt Norrutbildarna.

ID06-registrering

Kursen går att registrera i ID06