Du är här:

Truck C7 Teleskoplastare

Beskrivning AFS. 2006:5. En truck får användas endast av den som har teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert samt skriftligt tillstånd utfärdat av arbetsgivare eller inhyrare att använda truck. Kursen vänder sig till dig som skall köra teleskoplastare och kan utföra en praktisk arbetsuppgift med teleskoplastare. Kursen som följer TLP10, Truckläroplanen, leds av våra certifierade instruktörer.

Intresseanmälan

4 750 kr  exkl. moms

Kategorier:

Kursinnehåll

  • Teleskoplastarens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser
  • Teleskoplastarens konstruktion
  • Farligt gods
  • Säkerhetskontroll och daglig tillsyn
  • Ett ergonomiskt arbetssätt
  • Ansvar & Lagar
  • Material- och godshantering

Kursmål

Efter att ha genomgått och godkänts i utbildningen förväntas du besitta tillräcklig kunskap för att uppfylla de nödvändiga kraven för att säkert och korrekt framföra teleskoplastaren som truck.

Målgrupp

För dig som i ditt yrke använder teleskoplastaren för lastning, lossning samt hantering av gods.

Förkunskap

Tidigare kunskaper gällande A & B truck och 18 års ålder.

Kurslängd

2–5 dagar beroende på förkunskaper.

Intyg

Efter avslutad och godkänd utbildning erhålls ett utbildningsbevis från Norrutbildarna.