Du är här:

Truck C2 Hjullastare

Denna utbildning ger den kompetens som krävs för att kunna använda maskinen som truck. Det innebär att du får utbildning för att lasta, lossa och bära gods med hjullastare utrustad med pallgafflar eller annat lyftaggregat med liknande funktion på plana och hårdgjorda underlag i truckmiljö t. ex inom industrin, godsterminaler och hamnar i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:5 Användning av truckar och TLP-10. För arbete med hjullastaren i andra miljöer än i de som gäller för truck och även för andra typer av godshantering t. ex användning av skopa, plogblad mm krävs utbildningen hjullastare godshantering som är mer omfattande.

Intresseanmälan

4 750 kr  exkl. moms

Kategorier:

Kursinnehåll

  • Hjullastarens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser
  • Hjullastarens konstruktion
  • Farligt gods
  • Säkerhetskontroll och daglig tillsyn
  • Ett ergonomiskt arbetssätt
  • Ansvar & Lagar
  • Material- och godshantering

Kursmål

Efter att ha genomgått och godkänts i utbildningen förväntas du besitta tillräcklig kunskap för att uppfylla de nödvändiga kraven för att säkert och korrekt framföra hjullastaren som truck.

Målgrupp

För dig som i ditt yrke använder hjullastaren för lastning, lossning samt hantering av gods.

Förkunskap

Tidigare kunskaper gällande A & B truck och 18 års ålder.

Kurslängd

2–5 dagar beroende på förkunskaper.

Intyg

Efter avslutad och godkänd utbildning erhålls utbildningsbevis från TYA, alt Norrutbildarna