Du är här:

Förarbevis Vattenskoter

Våra utbildningar består av intensivdagar där vi integrerar lärarledd teori, skriftligt prov och praktisk körning. Innan kursdagen ska ni ha genomfört förstudierna som ni får tillgång till direkt efter att ni har köpt kursen.

2 800 kr  exkl. moms

Ytterligare information

Kursdatum

25 Maj, 30 Maj

Del 1 - Självstudier

Innan kursdagen ska ni ha genomfört förstudierna som ni får tillgång till direkt efter att ni har köpt denna kurs. Självstudierna genomförs genom vår plattform för onlineutbildningar. 

Del 2 - Lärarledd teori

 • Fördjupning och diskussion
 • Grundläggande navigation
 • Körteknik och handhavande av olika typer av vattenskotrar
 • Riskbedömning och fartens påverkan
 • Nödåtgärder

Del 3 - Praktiska övningar

 • Genomgång av säkerhetsutrustning
 • Genomgång av vattenskotern, motorkontroll och tankning/laddning
 • Lågfartsmanöverövningar
 • Högfartsmanöverövningar
 • Undanmanöverövningar
 • Nödåtgärder
 1. Förarbevis Vattenskoter
  • Välkommen till kursen förarbevis – Vattenskoter
  • Intresset för Vattenskotrar
  • Krav på förarbevis för Vattenskoter
  • Vattenskoterns definition
  • Olika typer av vattenskoter
  • Användningsområden
  • Uppbyggnad och funktion
  • Sjövett
  • Sjövettsregler
  • Allemansrätten
  • Om sjövägsreglerna
  • Väjningsregler
  • Sjökortet
  • Sjömärken och förklaringar
  • Navigationshjälpmedel
  • Personlig säkerhetsutrustning
  • Säkerhetsutrustning i vattenskotern
  • Metoder för att tillkalla hjälp vid nödsituation
  • Risker med vattenskoterkörning
  • Hypotermi
  • Tänk på miljön
  • Skyddade områden och förbudsområden
  • Befälhavarens ansvar
  • Sjösättning och upptagning
  • Prov