Du är här:

Validering Fordonsmonterad Kran

Validering av Fordonsmonterad kran är för dig som idag arbetar med detta men ej innehar något utbildningsintyg alternativt har samlat på dig dom timmar du behöver för att uppgradera ditt utbildningsbevis till yrkesbevis (det vill säga minst 4000 timmar alt. 30 månader).

Med fordonsmonterad kran kan man arbeta med gods- eller timmerkranar. Kranarna delas upp i två kategorier. Timmerkranar oavsett storlek, och godskranar upp till 18 t/m tillhör den lättare klassen. Godskranar över 18 t/m tillhör den tyngre klassen och för att få utbildningsbevis för dessa krävs ytterligare ett prov.

Intresseanmälan

Intresserad? Kontakta oss för pris.

Kategorier:
Utbildare: Lennart Ljung

Kursbeskrivning

Valideringen består av 2 olika delar:

Teoretisk del

  • Arbetsmiljö: Där avhandlar vi hur vår arbetsmiljö i och omkring oss påverkar vårt arbete som t. ex sömn, mat och arbetsställningar. Avsnittet avslutas med ett prov.
  • Maskinkunskap: Genomgång av den fordonmonterade kranen, mycket vikt läggs på säkerheten både när vi transporterar samt när vi är i arbete. Vi går även igenom säkra lyft och lasthantering.

Praktisk Del

  • Här ska deltagarna påvisa sin kunskap om hur man hanterar detta arbetsredskap genom olika praktiska övningar. Bland annat om hur man förbereder ett lyft, vilka moment som man bör tänka på samt att man gör en rätt riskanalys kring lyften.
  • Lyften utförs med olika föremål både längre och kortare samt även tyngre lyft.

Kursmål

Målet med denna uppkörning är att du ska kunna bevisa att du kan hantera kranen på ett lagligt och säkert sätt.

Målgrupp

För förare som idag har minst 300 timmars vana vid denna maskin.

Förkunskap

För att vara berättigad denna kortare utbildning krävs tidigare erfarenheter från körning med fordonsmonterad kran.

Detta intygas antingen med ett arbetsgivarintyg som visar att du har mer än 30 månaders erfarenhet från körning med fordonsmonterad kran eller att en individuell självskattning av kompetensnivå fylls i med dina uppskattade förkunskaper som skickas till oss innan kursen startar.

Kontakta oss för att få tillgång till aktuellt dokument.

Kurslängd

Längden för validering/uppkörning är ca 8 timmar.

Intyg

Efter avslutad och godkänd uppkörning erhålls intyg från TYA