Du är här:

Liftutbildning (Grundutbildning)

I arbetsmiljöverkets föreskrifter står att en lift får användas, endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning.

Som arbetsgivare är det ditt ansvar att ha dokumentation som bekräftar liftförarens teoretiska och praktiska kompetens för säker användning. Dessutom ska du utfärda ett skriftligt tillstånd för både dina egna anställda och eventuell inhyrd personal som är liftförare.

Intresseanmälan

2 500,00 kr  exkl. moms

Ytterligare information

Kursdatum

1 jan, 1 feb, 1 mars, 1 april, 1 maj

Kursinnehåll

  • Lagar och föreskrifter
  • Historik
  • Riskbedömning och analyser
  • Val av lift
  • Genomgång av liftens funktioner
  • Daglig tillsyn
  • Användning av fallskydd i lift
  • Hantera olika typer av liftar

Kursmål

Undvika olyckor och personskador vid arbete med olika typer av liftar och mobila arbetsplattformar.

Målgrupp

Denna utbildning riktar sig till alla som använder och ska använda mobila arbetsplattformar, inklusive arbetsledare och skyddsombud som behöver kunna strategiskt planera arbete med och runt liftar.

Förkunskaper

Deltagaren måste ha fyllt 18 år och ha god förståelse för det svenska språket. Inga övriga förkunskaper krävs.

Kurslängd

Teori E-learning: ca 3 timmar
Praktik: ca 4 timmar

Intyg

Efter genomförd utbildning och godkänt prov får deltagaren ett utbildningsbevis för mobil arbetsplattform i kategori 1A 1B 3A 3B. Utbildningsbeviset är giltigt i 5 år. Har giltigheten gått ut så behövs en repetitionskurs för att erhålla ett nytt utbildningsbevis med 5 årig giltighetstid.

ID06-registrering

Kursen går att registrera i ID06