Du är här:

Fallskyddsutbildning

I kursen om fallskydd får du lära dig grundprinciperna för personlig fallskyddsutrustning och vilken utrustning som är nödvändig för olika arbetsuppgifter. Enligt lag är arbetsgivaren ansvarig för att tillhandahålla utrustning och kunskap för säkert arbete på höjder och förebygga fallolyckor. Arbetsmiljöverket kräver därför fallskyddsutbildning för personal som arbetar över två meter utan skyddsräcken.

Ni kan välja att komplettera E-learning med praktik.

Kontakta oss för praktik

 

Kursinnehåll

 • Lagar och regler
 • Säkerhetskultur och attityd
 • Användning av fallskydd
 • Förankringsanordning
 • Sele
 • Kopplingslina
 • Riskbedömning
 • Evakuering och räddning
 • Kontroll av utrustning

Kursmål

Ökad förståelse för när och hur ett personligt fallskydd skall användas, och vikten av att använda det på rätt sätt.

Målgrupp

För alla som kommer i kontakt med arbeten där fallrisk föreligger, såsom plåtslagare, byggnadsarbetare, ställningsarbetare samt dom som arbetar på mobila arbetsplattformar m.fl.

Fallskyddsutbildningen lämpar sig även till arbetsledare och chefer för att öka förståelse om riskerna med arbete på hög höjd.

Förkunskap

God förståelse i svenska språket. Inga övriga förkunskaper krävs.

Kurslängd

Ca 1-2 timmar

Intyg

Fysiskt utbildningsintyg skickas per post. Dessutom tillhandahålls ett digitalt utbildningsbevis som är tillgängligt för visning och nedladdning direkt från utbildningsportalen så snart kursen är avslutad.

ID06-registrering

Kursen går att registrera i ID06-kompetensdatabas.

 1. Fallskyddsutbildning
  • Inledning
  • Varför behövs fallskydd?
  • Kunskapstest – Del 1
  • Vad är fallskydd?
  • Personlig fallskyddsutrustning
  • Olika skyddssystem för olika situationer
  • Olika sätt att fästa sig
  • Evakuerings- och räddningssystem
  • Kontroll av din utrustning
  • Kunskapstest – Del 2
  • Vid eventuell olycka
  • Räddningsmetoder vid fallolycka
  • Kunskapstest – Del 3
  • Riskbedömning vid höjdarbete
  • Kunskapstest – Del 4
  • Slutprov