Du är här:

Arbete På Väg Steg 1 (1.1, 1.2, 1.3)

Alla som arbetar på väg måste inneha en grundläggande kompetens (Steg 1.1).

För att köra väghållningsfordon krävs utöver Steg 1.1 även grundkompetens för att framföra sådana fordon (Steg 1.2). Personer som utför vägarbeten eller liknande uppgifter på en vägbana där fordon passerar måste dessutom ha kompetens (Steg 1.3).

1 500 kr  exkl. moms

Kursinnehåll

 • Trafikverkets säkerhetskrav
 • Lagar och regler
 • Vägmärken och skyddsanordningar
 • Vägarbetsområdet
 • V3-principen
 • Trafiksäkerhet för trafikanterna
 • Väghållningsarbete från forden
 • Risker med fordonstrafik
 • Personligt ansvar och skyddsutrustning

Målgrupp

Denna utbildning riktar sig till alla personer som förväntas vistas på en vägarbetsplats. Utbildningen är strukturerad i tre delar, var och en fokuserad på olika roller. Oavsett din specifika arbetsroll på platsen kommer varje del av utbildningen att vara berikande och bidra till att öka din förståelse.

Förkunskap

God förståelse i det svenska språket.

Intyg

Efter genomförd kurs erhåller deltagaren ett fysiskt utbildningsbevis som skickas per post. Dessutom tillhandahålls ett digitalt utbildningsbevis som är tillgängligt för visning och nedladdning direkt från utbildningsportalen så snart kursen är avslutad.

ID06-registrering

Kursen går att registrera i ID06.

Kurslängd

Ca 3 timmar

 1. Arbete på väg, steg 1
  • Introduktion
  • Förord
  • Krav på utbildning
  • Lagar & regler
  • Säkerheten på en vägarbetsplats
  • Trafiksäkerhet & trafikanternas beteende
  • Väghållare
  • Roller & ansvar
  • Arbetsmiljö
  • Kunskapstest – Lagar & säkerhet
  • Vad är ett vägarbete?
  • Trafik- och skyddsanordningar
  • Tunga skydd
  • Väghållningsfordon
  • Oskyddade trafikanter
  • Kunskapstest – Arbete på väg
  • Sammanfattning
  • Slutprov – Arbete på väg