Du är här:

Allmän Ställningsutbildning 2-9 meter

Enligt AFS 2013:4 15 § skall uppförande, väsentlig ändring eller nedmontering av en ställning ledas av en kompetent person med tillräcklig kunskap och erfarenhet av sådant arbete. Denne skall ha genomgått allmän eller särskild ställningsutbildning samt ha minst den teoretiska utbildningsnivån som de som utför arbetet har.

De som utför arbetet skall ha fått särskild information respektive lämplig utbildning för det arbete som skall utföras inklusive de särskilda risker detta kan medföra.

1 500 kr  exkl. moms

Kursinnehåll

 • Lagar och regler
 • Säkerhetskultur och attityd
 • Fallskydd i ställning
 • Riskbedömning
 • Planering, uppförande och kontroll
 • Nedmontering

Kursmål

Förhindra olyckor och skador på individer vid montering, demontering eller ändring av ställningar med en höjd upp till 9 meter.

Målgrupp

Alla som arbetar med ställningar, arbetsledare och andra som bör känna till säkerhetskraven för arbetet.

Förkunskap

God förståelse i det svenska språket.

Kurslängd

Ca 2 timmar

Intyg

Efter godkänd och genomförd kurs erhåller deltagaren ett fysiskt utbildningsbevis som skickas per post. Dessutom tillhandahålls ett digitalt utbildningsbevis som är tillgängligt för visning och nedladdning direkt från utbildningsportalen så snart kursen är avslutad.

ID06-registrering

Kursen går att registrera i ID06

 1. Ställningsutbildning
  • Inledning
  • Introduktion till ställningsutbildning 2-9 meter
  • Lagar & regler
  • Kunskapstest – Lagar & regler
  • Säkerhetskultur och attityd
  • Kunskapstest – Säkerhetskultur & attityd
  • Användning av ställning
  • Kunskapstest – Användning av ställning
  • Fallskydd i ställning
  • Kunskapstest – Fallskydd i ställning
  • Riskbedömning
  • Kunskapstest – Riskbedömning
  • Planering och uppförande
  • Kontroll och nedmontering
  • Kunskapstest – Planering, Uppförande och Nedmontering
  • Slutprov