Köpvillkor

Här hittar du våra allmänna villkor samt köpvillkor.

Beställning & betalning

Du betalar enkelt och smidigt alla våra kurser & utbildningar med Klarna, där du kan välja mellan att betala mot faktura, swish, delbetalning eller banköverföring.

Efter godkänd betalning så får du direkt tillgång till din digitala utbildning genom ditt konto här på Norrutbildarna. Se “Mitt konto” för dina betalda utbildningar.

Priser

Alla priser visas exklusive moms, även priser riktade till privatpersoner. Du som privatperson kan enkelt se priset inklusive moms genom att klicka på “Visa moms” på toppen av sidan.

Bokning & avbokning

Anmälan är bindande så snart Norrutbildarna accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på utbildningen. Av- eller ombokning ska ske skriftligt till Norrutbildarna via e post: info@norrutbildarna.se

Vid avbokning mer än 10 dagar före kursstart återbetalas 100 % av kursavgiften.

Vid avbokning mindre än 10 dagar före kursstart ska beställaren ersätta Norrutbildarna med 50 % av kursavgiften. Dock kan bokad plats bokas om till annat kurstillfälle eller överlåtas till annan deltagare / kollega.

Vid ombokning till annat kurstillfälle skall betalning alltid göras av originalfaktura för första kurstillfället. Ombokning till annat kurstillfälle får endast göras en gång och endast i mån av plats.

Vid sjukdom kan återbetalning av kursavgiften göras om läkarintyg inkommer inom 30 dagar.

Norrutbildarna har rätt att ställa in en kurs med kort varsel, varvid deltagare i första hand blir erbjuden ett nytt kursdatum. Om nytt kursdatum ej kan erbjudas återbetalas inbetalda avgifter. Ersättning därutöver utbetalas ej.

Ångerrätt

Då du köper tillgång till en tjänst gäller inte distanshandelslagen. Då du fått tillgång till materialet anses ångerrätten förbrukad. Ångerrätten gäller inte heller defekta eller felaktiga varor. Upplever du problem med tjänsten är du istället välkommen att kontakta vår kundservice på info@norrutbildarna.se

Inloggning & upphovsrätt

Vid köp av en kurs gäller tillgången till materialet endast för den personen som betalat. Det är ej tillåtet att sprida vidare innehållet till andra eller dela lösenord till ditt konto. Tjänsten kräver tillgång till internet. Du ansvarar själv för de kostnader som uppstår i användandet av internetuppkoppling.

Det är förbjudet att dela, kopiera eller sprida Norrutbildarnas utbildningsmaterial utan skriftliga tillstånd.

Så fungerar tjänsten

Allmänt

Norrutbildarna, (”Vi” eller ”Oss”), org.nr, 556365-1503 erbjuder både onlinekurser samt fysiska kurser. Detta innebär att vi erbjuder dig som användare tjänsten att köpa kurser via webbplatsen. På webbplatsen listas de kurser som tjänsten kan användas för. Efter att användare har genomfört en bokning via webbplatsen ombesörjer vi att sända ut bekräftelse med inloggningsuppgifter alternativt inbjudan till lärarledd kurs.

Intresseanmälan & utbildningsfrörfrågan

Samtliga bokningar genomförs via webbplatsen genom att du väljer en eller flera kurser som du vill anmäla dig till. När du har genomfört en bokning kommer vi att skicka dig en bekräftelse samt inloggningsuppgifter via mejl (vid onlineutbildning) eller ett bekräftelsebrev via mejl (vid bokning av lärarledd kurs). Norrutbildarna kommer att spara dina uppgifter för att kunna hjälpa dig i dina framtida utbildningsval. Detta kan bland annat innebära marknadsföring av tjänster, kurser, direktkommunikation i form av nyhetsbrev och annan riktad kommunikation, samt insamling av data och analys.

Innehåll och komponenter i kursen

Via webbplatsen presenterar vi en så detaljerad beskrivning som möjligt för samtliga kurser med syfte att du som kund ska få så bra information som möjligt. Vi reserverar oss dock för att det, i vissa fall, kan saknas information eller ha skett förändringar avseende kursen. Om du har frågor kring någon av kurserna eller om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice via e-post info@norrutbildarna.se eller telefon 0660-121 21.

Dina åtaganden

Att du godkänner villkoren innebär att du accepterar att följa villkoren vid användning av tjänsten. När du har genomfört en bokning via tjänsten skickas ett bekräftelsemejl till den e-postadress du angivit vid förfrågan innehållandes dina kontakt- och kunduppgifter tillsammans med eventuell annan information. Du ansvarar själv för att de uppgifterna du lämnar vid förfrågan är korrekta och uppdaterade samt att dina uppgifter hålls uppdaterade vid behov. Dina inloggningsuppgifter och andra kunduppgifter ska hållas strikt konfidentiella och får inte spridas. Du ansvarar själv för att tillse att dina inloggningsuppgifter förvaras varsamt och inte sprids vidare. Du som användare har inte rätt att använda Norrutbildarnas varumärken eller firma utöver vad som krävs för användandet av tjänsten.

Personuppgiftshantering och dataskydd

Läs mer på sidan integritetspolicy.

Tvistelösning

Om tvist föreligger mellan Norrutbildarna och kund med anledning av dessa villkor eller av annan anledning skall parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.

Övrigt

Norrutbildarna friskriver sig härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från ansvar för direkta och indirekta skador och/eller förluster eller skador som uppstått för kund eller för någon tredje part i samband med användandet av eller hinder vid användandet av tjänsten oavsett hur skadan uppstår och oavsett om skadan orsakas genom vårdslöshet, kontraktsbrott eller på annat sätt.

Ansvarsbegränsningen i detta avsnitt ändrar eller inskränker inte en kunds rättigheter som konsument och utesluter eller begränsar inte ansvar i sådan utsträckning som inte är tillåtet enligt tillämplig lag.
Om någon bestämmelse i dessa villkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar av någon annan anledning så skall sådan bestämmelse anses vara utelämnad och skall inte påverka giltigheten eller verkställigheten av någon av de återstående bestämmelserna i villkoren.

Dessa villkor har upprättats och skall tolkas i enlighet med svensk rätt.